SmartInterview met Robin Kroonenberg

Door Niels van Kooten, 22-05-2020

Koster en Van Kooten is ambassadeur van de Smart Industry en heeft een nieuw concept ontwikkeld; Smart Interview. Een Smart Interview is een open gesprek over de visie op de toekomst. Het Smart Interview is in het leven geroepen om verschillende redenen. Allereerst omdat wij veel interessante mensen ontmoeten in de Smart Industry die een visie op de toekomst hebben. Door deze visies te bundelen, ontwikkelen en verbreden wij onze kennis over de Smart Industry. Binnen de Smart Industry wordt veel gesproken over nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence of digitale transformatie en welke invloed deze technologieën hebben op de toekomst. Gaat het onze wereld echt veranderen, of zal de impact meevallen? Daarnaast willen wij jullie meenemen in wat er mogelijk is en wat de toepassing van deze nieuwe technologie in het werkveld betekent voor ‘our future workforce’. Kortom heeft de nieuwe generatie medewerkers andere capaciteiten en kwaliteiten nodig? Koster en Van Kooten zoekt het uit en neemt je mee in de wereld van smart industry.

Robin Kroonenberg, Chief Digital Officer (CDO) bij Siemens, was direct enthousiast toen wij vertelden over het Smart Interview van Koster en Van Kooten. Het eerste interview is een feit! Robin heeft in zijn functie als CDO veel voor Siemens betekent op het gebied van data-analyse en de integratie met haar (interne) bedrijfsprocessen. 

Ieder Smart Interview begint met de vraag; wat is jouw visie op de toekomst? 

“Bedrijfsprocessen waar nu nog administratieve handelingen door de mens worden verricht, gaan verdwijnen. Denk aan het bestellen van goederen, inboeken van orders, notuleren van een klantgesprek of vergadering, het facturatieproces et cetera. Robin geeft aan dat de mens niet gemaakt is voor repeterende administratieve handelingen. De mens is geneigd af te wijken van het proces omdat ze het beter weet en efficiëntere werkwijze toe wil passen. “We zullen ons steeds vaker de vraag gaan stellen, wat is de toegevoegde waarde van deze handeling die ik nu verricht?” Onze toegevoegde waarde als mens zit in het communiceren, creatief nadenken en met oplossingen komen. Hier gaan we steeds meer tijd voor krijgen. “Door de toepassing van data gaan we als mens en bedrijf steeds bewustere, efficiëntere en effectievere keuzes maken. De mogelijkheden zijn er al, alleen nu moeten we het nog durven inzetten!"

Voor het interne proces van Siemens gebruikte Robin Robotic Process Automation (RPA) in combinatie met Process Mining, om zo het bedrijfsproces inzichtelijk te krijgen en met de data die voor handen is de juiste keuzes te maken. Dit is volgens Robin van essentieel belang. De keuze baseren op de data en de analyse die je hiermee kan doen. Zo heeft hij met zijn team het vraagstuk planning van de servicewerkzaamheden opgepakt met een verrassende extra uitkomst. Namelijk met de verzamelde data kan je uiteindelijk het verkoopproces gaan sturen. Hoe? Wat Robin gedaan heeft is data uit de hoofden van alle planners verzamelen, in een algoritme geplaatst en dat het werk laten doen. Veel kennis over de klanten, de technologisch experts en het verleden zat in de hoofden van de planners. Er waren 15 medewerkers een jaar lang bezig met het plannen van de werkzaamheden. Nu gebeurt dit vele malen efficiënter. Het werk wordt in slechts twee uur verricht met als resultaat dat er een half miljoen minder kilometers is gereden door de servicemedewerkers. “Verduurzaming en veiligheid, beide erg belangrijk.” 

Zijn er nu dan 15 medewerkers van Planning ontslagen?

“Nee dat zeker niet, dat moet niet het doel zijn van toepassen van nieuwe technologieën. Wat het doel moet zijn is dat het contact met de klant weer centraal staat. Daar zit de toegevoegde waarde.” Planners zijn bezig met het voorbereiden van het werk, precies wat ook de bedoeling is van hun werkzaamheden. Hierdoor nam het werkgeluk onder de planners toe. Maar niet alleen het werkgeluk maar ook de klanttevredenheid verbeterde! We leerden uit de data en konden hierdoor nog beter aansluiten op de wensen van de klant. De klantgerichtheid door bijvoorbeeld specifieke kennis te delen werd gewaardeerd. Verder konden we onze analyses uit data toepassen in recruitment en ook sales deed er haar voordeel mee. Aan de hand van data konden salesmedewerkers specifiek targetten. “We werden efficiënter in de keuzes die we maakten en deden dit bewuster.”

Zoals Robin eerder aangaf is het doel om data te verzamelen juist om de medewerkers in hun kracht te zetten en te laten doen waar ze goed in zijn. Niet om personeel te saneren. Je creëert efficiëntere werkwijzen en kan tijd worden gebruikt om de klant nog beter te bedienen. 

Je bent erg positief over het inzetten van data. Kleven er ook nadelen aan?

“Een van de dingen waar ik mij wel op verkeken heb in het begin van de digitale transformatie bij Siemens is de mens en de impact op hen. Het is een uitdaging ze te motiveren en enthousiasmeren voor het project om data te verzamelen en analyseren, anders is het gedoemd te mislukken.” De impact op de mens is groot, namelijk; een verandering van hun baan. Medewerkers moeten ineens anders gaan werken dan ze gewend waren. Robin geeft aan dat het belangrijk is ze mee te nemen in het proces zodat het niet gezien wordt als hervorming die een bedreiging vormt. “Door digitalisering verlies je niet je baan, maar hetgeen wat je altijd al deed.” Je moet laten zien dat ze nog steeds heel erg interessant werk hebben. Uiteindelijk zal het ook het werkgeluk van je medewerkers verhogen.

Gaat data invloed hebben op de arbeidsmarkt?

“Ja dat verwacht ik wel. Door data kan men nog specifieker behoeften bepalen voor de organisatie.” Volgens Robin is het zelfs mogelijk om aan de hand van data, visie en strategie, automatisch vacatures te laten ontstaan. Het voordeel hiervan is dat je gerichter een vacature kunt opstellen waar verantwoordelijkheden gespecificeerd worden vermeld. Als het doel van een nieuwe salesmedewerker bijvoorbeeld is groei van 10% in de markt te bereiken kan ook dat weer getoetst worden. Dit betekent dat er meer output gestuurd gaat worden en niet meer uren gedreven zoals we nu werken. Prestatiegerichtheid staat centraal en dat kan invloed hebben op flexibiliseren en contractvormen. Medewerkers kunnen werk verdelen in te behalen doelen en dat biedt de mogelijkheid anders naar arbeid te kijken. Na behaalde doelen ruimte voor verdere ontwikkeling? De toekomst zal het leren. Mogelijk gaat dit ook in flexibiliseren en contractvormen het e.e.a. betekenen. Bijvoorbeeld dat een gespecialiseerde engineer 1 dag voor klant x een opdracht uitvoert 2 dagen voor klant y en nog 2 dagen voor zichzelf iets ontwikkelt.

Tips?

“Als organisatie beschik je over enorme hoeveelheden waardevolle informatie.” Het advies van Robin is dan ook hier intern met een team over na te denken voordat er random data wordt verzameld en geanalyseerd. Welke informatie hebben wij als organisatie en wat kunnen we ermee? Creëer een business vraagstuk dat breed gedragen wordt in de organisatie. Organiseer een samenwerking tussen de business processen en IT om het inzichtelijk te maken. Stel doelen en maak het team verantwoordelijk. 

“Start met data en maak bewuster keuzes!”

Kun je de vacature die je zoekt niet vinden?

Meld je aan voor een JobAlert en krijg per e-mail bericht zodra de vacature beschikbaar komt!